Stránky Národní Knihovny v Praze

Národní konzervační fond

Strategie budování fondu

Strategie budování fondu v jednotlivých předmětových kategoriích je přehledně vyjádřena tabulkou, podrobně je specifikována v dalším textu. Poklepáním na jednotlivé předmětové kategorie získáte podrobné informace o strategii budování fondu, poklepáním na kódy úrovně fondu podle konspektu a kódy jazyků se dostanete k popisu jejich významu.

Tabulka:

  Národní konzervační fond - zahraniční dokumenty     
  GL=strategie budování fondu (co bychom měli doplňovat)    
  L=jazyk    
Číslo/obsah Název předmětové kategorie GL L
1 Antropologie, etnografie 4 W
2 Biologické vědy 4 W
3 Divadlo, film, tanec 4 W
4 Ekonomické vědy. Obchod 4 W
5 Filozofie a náboženství 4 W
6 Fyzika a příbuzné vědy 4 W
7 Geografie. Geologie. Vědy o zemi 4 W
8 Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie 4 W
9 Hudba 4 W
10 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 4 W
11 Jazyk, lingvistika a literatura 4 W
12 Knihovnictví a informatika - všeobecné, referenční literatura 4 W
13 Matematika 4 W
14 Lékařství 4 W
15 Politické vědy 4 W
16 Právo 4 W
17 Psychologie 4 W
18 Sociologie 4 W
19 Technika, technologie, inženýrství 4 W
20 Tělesná výchova a sport. Rekreace 4 W
21 Umění, architektura, muzeologie 4 W
22 Výchova a vzdělávání 4 W
23 Výpočetní technika 4 W
24 Zemědělství 4 W

Zahraniční dokumenty

Všechny předmětové kategorie:

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části národního konzervačního fondu obsahující v dosažitelné úplnosti zejména tištěná patriotika, resp. zahraniční bohemikální literaturu doplňovanou podle principu autorského, jazykového a tematického bez ohledu na předmětové kategorie.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Stáří: díla od roku vydání 1901.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, kartografické dokumenty, hudebniny, mikrodokumenty, smíšené dokumenty (jen v kombinaci tištěný dokument s netištěnou přílohou).

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží uživatelům jen v těch výjimečných případech, kdy je žádané dílo prokazatelně nedosažitelné jiným způsobem.

Okruh uživatelů - nespecifikovaný okruh výjimečných uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Příslušné sbírky nebo příslušné části sbírek - v rámci České republiky bez systémových vazeb. Mimo Českou republiku příslušné národní knihovny.

Další informace:

V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Zcela výjimečně se doplňují některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy.

Nedoplňují se druhy dokumentů vyžadující reformátování (audio-vizuální dokumenty, elektronické zdroje), dále drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.


Edita Lichtenbergová | English version | Úvod | Na začátek stránky
[Váš prohlížeč nepodporuje plně standard css2 nabo DHTML (DOM). Proto vaše zobrazení nebude obsahovat grafické prvky. Pro plnou grafiku si nainstalujte novější verzi vašeho oblíbeného prohlížeče.]