Stránky Národní Knihovny v Praze

INDIKÁTORY OCHRANY FONDŮ

Indikátory ochrany fondů

Indikátory ochrany fondů vyjadřují plánované činnosti týkající se fyzické ochrany fondů a údržby či archivování obsahu fondů v tištěných, elektronických či dalších netištěných formátech.

Pro úroveň 1 až 5 je ochrana před nepatřičným vystavením vodě, špíně nebo hrubému zacházení samozřejmostí režimu zacházení s fondy. Vytvoření směrnic pro ochranu fondů poskytne základ, od něhož se odvinou další rozhodnutí týkající se skladování fondů, jejich údržby, náhrady nebo převazby.

0 NEOCHRAŇUJE SE

Žádná ochrana/předpokládaná degradace.

1 NORMÁLNÍ ZACHÁZENÍ

Dokument vydrží po dobu své běžné životnosti.

2 ÚROVEŇ FYZICKÉ OCHRANY

Fondy poškozené běžným užíváním jsou čištěny a opravovány. Dokumenty vydrží po dobu své běžné životnosti. Prostředí je udržované v průměru vhodném pro většinu formátů ve fondech.

3 OCHRANA OBSAHU/PLÁNOVANÁ NÁHRADA

Intelektuální obsah fondů je chráněn. Dokumenty jsou uchovávány ve svém původním formátu nebo převáděny do formátu stabilnějšího či lépe využitelného. Originál může být vyřazen. Prostředí je udržované v průměru vhodném pro většinu formátů ve fondech.

4 ÚROVEŇ OCHRANY PRO VĚDECKÉ VYUŽITÍ

Dokumenty jsou chráněny nebo archivovány ve svých původních formátech použitím restaurátorských postupů. Intelektuální obsah je archivován v původním a dalších formátech. Prostředí je optimální pro skladování různých formátů.

5 ÚPLNÁ (vyčerpávající) ÚROVEŇ ARCHIVACE A KONZERVACE

Fondy v této kategorii zahrnují dokumenty vysoké hodnoty, jak informační tak i umělecké nebo finanční. Existuje restaurování a ochranný režim. Fondy jsou uskladněny v kontrolovaném prostředí, aby se uchovaly v původním formátu a optimální podobě. Je zabezpečena technologie, nutná k používání těchto dokumentů v původním formátu. Prostředí je optimální pro archivní uskladnění.

Kritéria pro výběr kódu ochrany se opírají o:

Kritéria, která by měla být brána v úvahu při stanovení indikátorů ochrany během prohlídky regálů:

Edita Lichtenbergová | English version | Úvod | Na začátek stránky
[Váš prohlížeč nepodporuje plně standard css2 nabo DHTML (DOM). Proto vaše zobrazení nebude obsahovat grafické prvky. Pro plnou grafiku si nainstalujte novější verzi vašeho oblíbeného prohlížeče.]