Stránky Národní Knihovny v Praze

FONDY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

  • Novinka: Tematická mapa fondů Národní knihovny ČR
  • Fondy Národní knihovny ČR vznikaly v průběhu několika staletí a obsahují 6 miliónů svazků. Jedná se o nejrozsáhlejší fondy v České republice, jejichž celkový význam i hodnota jsou zcela ojedinělé v národním i mezinárodním měřítku. Důsledkem trvalého nedostatku finančních prostředků na budování fondů v posledních letech je skutečnost, že Národní knihovna nemůže toto významné kulturní a intelektuální dědictví nejen rozmnožovat, ale ani adekvátně ochraňovat pro příští generace. Podrobnější informace přináší následující přehled vytvořený pomocí metodou konspektu (souhrnné informace, předmětové kategorie, příklady aplikace).


    Edita Lichtenbergová | English version | Úvod | Na začátek stránky
    [Váš prohlížeč nepodporuje plně standard css2 nabo DHTML (DOM). Proto vaše zobrazení nebude obsahovat grafické prvky. Pro plnou grafiku si nainstalujte novější verzi vašeho oblíbeného prohlížeče.]