Stránky Národní Knihovny v Praze

Studijní fond

Strategie budování fondu

Strategie budování fondu v jednotlivých předmětových kategoriích je přehledně vyjádřena tabulkou, podrobně je specifikována v dalším textu. Poklepáním na jednotlivé předmětové kategorie získáte podrobné informace o strategii budování fondu, poklepáním na kódy úrovně fondu podle konspektu a kódy jazyků se dostanete k popisu jejich významu.

Tabulka:

  Studijní fond    
  GL=strategie budování fondu (co bychom měli doplňovat)    
  L=jazyk    
Číslo/obsah Název předmětové kategorie GL L
1 Antropologie, etnografie 2a P
2 Biologické vědy 2a P
3 Divadlo, film, tanec 2a P
4 Ekonomické vědy. Obchod 2a P
5 Filozofie a náboženství 2a P
6 Fyzika a příbuzné vědy 2a P
7 Geografie. Geologie. Vědy o zemi 2a P
8 Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie 2a P
9 Hudba 2a P
10 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 2a P
11 Jazyk, lingvistika a literatura 2a P
12 Knihovnictví a informatika - všeobecné, referenční literatura 2a P
13 Matematika 2a P
14 Lékařství 2a P
15 Politické vědy 2a P
16 Právo 2a P
17 Psychologie 2a P
18 Sociologie 2a P
19 Technika, technologie, inženýrství 2a P
20 Tělesná výchova a sport. Rekreace 2a P
21 Umění, architektura, muzeologie 2a P
22 Výchova a vzdělávání 2a P
23 Výpočetní technika 2a P
24 Zemědělství 2a P

Studijní fond

Všechny předmětové kategorie:

Cíl:  2a základní informační úroveň - limitované fondy úvodních textů a referenčních zdrojů.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: čeština.

Země: Česká republika.

Stáří: přísný výběr z aktuální tržní produkce; retrospektivně se nedoplňuje.

Druhy dokumentů: knihy, vysokoškolská skripta.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se zabývají pouze základním a orientačním studiem oborů. Vazba mezi obory není sledována.

Okruh uživatelů - blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Příslušné sbírky nebo příslušné části sbírek - obecně fondy veřejných knihoven.

Další informace:

Výběrově doplňované dokumenty:


Edita Lichtenbergová | English version | Úvod | Na začátek stránky
[Váš prohlížeč nepodporuje plně standard css2 nabo DHTML (DOM). Proto vaše zobrazení nebude obsahovat grafické prvky. Pro plnou grafiku si nainstalujte novější verzi vašeho oblíbeného prohlížeče.]