Stránky Národní Knihovny v Praze

Univerzální knihovní fond

Strategie budování fondu

Strategie budování fondu v jednotlivých předmětových kategoriích je přehledně vyjádřena tabulkou, podrobně je specifikována v dalším textu. Poklepáním na jednotlivé předmětové kategorie získáte podrobné informace o strategii budování fondu, poklepáním na kódy úrovně fondu podle konspektu a kódy jazyků se dostanete k popisu jejich významu.

Tabulka:

  Univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty    
  GL=strategie budování fondu (co bychom měli doplňovat)    
  L=jazyk    
Číslo/obsah Název předmětové kategorie GL L
1 Antropologie, etnografie 4 W
2 Biologické vědy 4 W
3 Divadlo, film, tanec 4 W
4 Ekonomické vědy. Obchod 3b W
5 Filozofie a náboženství 4 W
6 Fyzika a příbuzné vědy 4 W
7 Geografie. Geologie. Vědy o zemi 4 W
8 Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie 4 W
9 Hudba 4 W
10 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 4 W
11 Jazyk, lingvistika a literatura 4 W
12 Knihovnictví a informatika - všeobecné, referenční literatura 4 W
13 Matematika 4 W
14 Lékařství 2a S
15 Politické vědy 4 W
16 Právo 3c W
17 Psychologie 4 W
18 Sociologie 4 W
19 Technika, technologie, inženýrství 2a W
20 Tělesná výchova a sport. Rekreace 2a S
21 Umění, architektura, muzeologie 4 W
22 Výchova a vzdělávání 4 W
23 Výpočetní technika 3a S
24 Zemědělství 2a S

Zahraniční dokumenty

Předmětové kategorie:

1 ANTROPOLOGIE, ETNOGRAFIE

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp.vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru historie; filozofie a náboženství; sociologie; jazyk, lingvistika a literatura; umění a architektura; hudba; divadlo, film, tanec; v některých aspektech biologie, geografie, psychologie, právo, politické vědy) zabývají studiem sociologie kultury, studiem kultury a způsobu života národů, národností a etnických skupin.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy humanitního směru, umělecké vysoké školy, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek  - zejména fondy Knihovny Národního muzea, Knihovny Akademie věd České republiky, Centrální katolické knihovny.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury. Ve velmi přísném výběru se doplňují audio-vizuální dokumenty.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

2 BIOLOGICKÉ VĚDY

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru  (zejména k oboru chemie; lékařství; psychologie; zemědělství; v některých aspektech politické vědy, právo, ekonomie, geografie, technika a technologie) zabývají studiem biologických systémů, jevů a procesů včetně ekologie, ochrany životního prostředí a problematikou znečištění a poškození životního prostředí.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy přírodovědeckého, lékařského, farmaceutického, zemědělského a veterinárního zaměření, ústavy Akademie věd, specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu, ekologické iniciativy a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Národní lékařské knihovny, Státní pedagogické knihovny Komenského, Ústavu zemědělských a potravinářských informací - Ústřední zemědělské knihovny, Státní technické knihovny, Knihovny Národního muzea, Vysoké školy ekonomické v Praze - Centra informačních a knihovnických služeb.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie skupiny jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

3 DIVADLO, FILM, TANEC

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru antropologie; historie; hudba; literatura; umění a architektura; filozofie a náboženství; psychologie; sociologie) zabývají studiem, tvorbou a provozováním divadelního, filmového a tanečního umění.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy uměleckého zaměření, vysoké školy humanitního směru, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Knihovny Národního muzea.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

4 EKONOMICKÉ VĚDY. OBCHOD

Cíl:  3b střední studijní úroveň - fondy obsahující tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům, které jsou nezbytné pro systematické specializované studium oboru (bakalářská úroveň nebo specializované potřeby ostatních uživatelů).

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky:  zásada doplňování díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla není striktně dodržována, ve větší míře se doplňují překlady díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka; jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný přísný výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení, ale s akcentem na teritoria Evropy, Ameriky a Asie.

Stáří: v zásadě současná produkce; omezeně retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, seriály se retrospektivně doplňují zcela výjimečně.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se na vyšší vysokoškolské úrovni primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru právo; politické vědy; sociologie; technika, technologie, inženýrství; zemědělství - plánování krajiny; biologické vědy - ekologie; umění a architektura - územní plánování; historie; v některých aspektech lékařství, psychologie, geografie) zabývají studiem ekonomických systémů, struktur, jevů a procesů vč. statistiky, studiem organizace a řízení jednotlivých odvětví ekonomiky, obchodu a dopravy vč. řízení na úrovni podniků a organizací.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy ekonomického a technického směru, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Vysoké školy ekonomické v Praze - Centra informačních a knihovnických služeb, Knihovny Akademie věd České republiky, Státní technické knihovny.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu statistika, ekonomie a ekonomické teorie, práce, finance, hospodářství a ekonomika, pojišťovnictví, obchod, public relations a reklama (311 až 339, 659); ostatní obory - pošta, telekomunikace, doprava, řízení průmyslu, obchodu a spojů, řízení podniku a vedení kanceláře, účetnictví (65 až 658) jen okrajově. Hraniční a mezioborová díla jsou doplňována z hlediska oboru s vyšší akviziční úrovní.

5 FILOZOFIE A NÁBOŽENSTVÍ

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru antropologie; historie; sociologie; jazyk, lingvistika a literatura; hudba; divadlo, film, tanec; psychologie; umění a architektura; právo; politické vědy; v některých aspektech přírodní vědy, geografie, lékařství, tělesná výchova a sporty) zabývají studiem dějin filozofie, filozofických teorií a systémů, studiem teologie a náboženství.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy humanitního směru, umělecké vysoké školy, teologické vysoké školy, přírodovědecké a lékařské fakulty, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu, církve a církevní zařízení a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Knihovny Národního muzea, Národní lékařské knihovny, Státní pedagogické knihovny Komenského, Centrální katolické knihovny.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935-1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

6 FYZIKA A PŘÍBUZNÉ VĚDY

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru matematika; geografie, geologie a vědy o zemi; chemie; biologie; v některých aspektech technika a technologie) zabývají studiem teoretické, experimentální a aplikované fyziky a příbuzných věd - astronomie, astrofyzika, geodézie, metrologie.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy přírodovědeckého a matematického zaměření, technické vysoké školy, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Státní technické knihovny, Knihovny Národního muzea.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

7 GEOGRAFIE. GEOLOGIE. VĚDY O ZEMI

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru matematika; fyzika a příbuzné vědy; chemie; biologie; v některých aspektech zemědělství, technika a technologie, ekonomie, sociologie, psychologie, jazyk, lingvistika a literatura, lékařství, historie, antropologie, filozofie a náboženství, právo, politika, všechny druhy umění, sport a rekreace) zabývají studiem fyzikálních a chemických dějů, jevů a procesů probíhajících na Zemi a v atmosféře, studiem vědeckých disciplin zabývajících se krajinnou sférou a územním rozložením různých geografických jevů, otázkami turistiky a cestování. Geografie jako komplexní geověda souvisí se všemi obory přírodních, společenských a technických věd.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy přírodovědeckého a matematického zaměření, technické vysoké školy, částečně humanitně, ekonomicky a umělecky orientované vysoké školy, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Státní technické knihovny, Knihovny Národního muzea, Vysoké školy ekonomické v Praze - Centra informačních a knihovnických služeb, Ústavu zemědělských a potravinářských informací - Ústřední zemědělské knihovny, Národní lékařské knihovny.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie skupiny jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

8 HISTORIE A POMOCNÉ HISTORICKÉ VĚDY

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru antropologie; divadlo, film, tanec; filozofie a náboženství; hudba; jazyk, lingvistika a literatura; právo; politika; geografie; psychologie; sociologie; umění a architektura; v některých aspektech přírodní vědy, lékařství, ekonomie, sport, technika a technologie, zemědělství) zabývají studiem procesu lidských dějin a jeho jednotlivých konkrétních stránek. Souvislost se všemi obory lidské činnosti a poznání.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy humanitního zaměření a vysoké školy obecně, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy nebo specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Knihovny Národního muzea, Centrální katolické knihovny.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

9 HUDBA

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, hudebniny (zpěvníky, notové materiály, partitury).

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru antropologie; historie; divadlo, film, tanec; filozofie a náboženství; literatura; v některých aspektech technika a technologie ) zabývají studiem hudební teorie, muzikologie, hudebních forem a dějinami hudby, studiem nebo provozováním a tvorbou jednotlivých druhů hudby a hudbou pro jednotlivé nástroje.

Okruh uživatelů - zejména umělecké vysoké školy, vysoké školy humanitního směru, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a samostatná specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Národního muzea, Knihovny Akademie věd České republiky.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

 

10 CHEMIE. KRYSTALOGRAFIE. MINERALOGICKÉ VĚDY

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru matematika; geografie, geologie a vědy o zemi; chemie; biologie; lékařství; zemědělství; v některých aspektech technika a technologie) zabývají studiem teoretické, experimentální a aplikované chemie, krystalografie a mineralogie.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy přírodovědeckého, matematického, lékařského a zemědělského zaměření, technické vysoké školy, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Knihovny Národního muzea, Národní lékařské knihovny, Ústavu zemědělských a potravinářských informací - Ústřední zemědělské knihovny, Státní technické knihovny.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

11 JAZYK, LINGVISTIKA A LITERATURA

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vztahy - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru antropologie; divadlo, film, tanec; filozofie a náboženství; historie; hudba; matematika; psychologie; sociologie; umění a architektura; geografie) zabývají studiem jednotlivých jazyků, vědou o jazyce a jejími vazbami s jinými vědními obory, studiem jednotlivých literatur, literární vědou, literární kritikou. Z hlediska běžného studia jazyků má souvislost se všemi obory lidské činnosti.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy humanitního směru, umělecké vysoké školy, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek -  zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Knihovny Národního muzea, Státní pedagogické knihovny Komenského, Centrální katolické knihovny.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu. Beletrie a dětská literatura má samostatně stanovenou úroveň doplňování.

BELETRIE - max. úroveň 2b. Základní úroveň pokročilá. - Nedoplňuje nikdo.

DĚTSKÁ LITERATURA - úroveň 0. Nedoplňuje se. - Nedoplňuje nikdo.

12 KNIHOVNICTVÍ A INFORMATIKA - VŠEOBECNÉ, REFERENČNÍ LITERATURA

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (obecně ke všem oborům) zabývají studiem teoretických a aplikovaných systémů pořádání, uchovávání a poskytování informací a poznatků ze všech oborů lidské činnosti, dále funkcí a druhy institucí a nástrojů, které tyto procesy garantují.

Okruh uživatelů - zejména Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, vysoké školy humanitního zaměření, vysoké školy, které pořádají v rámci studia kurz knihovnictví a informatiky a vysoké školy obecně, specializovaná pracoviště a blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

13 LÉKAŘSTVÍ

Cíl:  2a základní informační úroveň (úvodní) - limitované fondy obsahující tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k limitovaným vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům, které jsou dostačující pro základní poznání a základní orientaci v oboru.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: zásada doplňování díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla není dodržována, ve velké většině se doplňují překlady díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka; jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný velmi přísný výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení.

Stáří: v zásadě současná produkce; výjimečně retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání; seriály se retrospektivně doplňují zcela výjimečně.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se zabývají pouze základním a orientačním studiem oboru. Vazba na jiné obory není sledována.

Okruh uživatelů - blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Národní lékařské knihovny, Knihovny Akademie věd České republiky.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu. Hraniční a mezioborová díla jsou doplňována z hlediska oboru s vyšší akviziční úrovní.

14 MATEMATIKA

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru ekonomie; fyzika a příbuzné vědy; geografie, geologie, vědy o zemi; chemie; filozofie; lingvistika; psychologie; sociologie; technika, technologie; architektura; informatika a výpočetní technika) zabývají studiem teoretické a aplikované matematiky.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy přírodovědeckého a matematického zaměření, technické vysoké školy, ekonomické vysoké školy, částečně vysoké školy humanitního zaměření, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Státní technické knihovny, Vysoké školy ekonomické v Praze - Centra informačních a knihovnických služeb.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

15 POLITICKÉ VĚDY

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru ekonomické vědy a obchod; historie; filozofie a náboženství; právo; historie; sociologie; v některých aspektech přírodní vědy - ekologie, ochrana životního prostředí, využívání přírodních zdrojů, geografie, technika a technologie, dále kultura, školství, zdravotnictví) studiem politických systémů a teorií, politikou a politologií, vnitropolitickým vývojem jednotlivých zemí a států, otázkami veřejné správy, řízení státu, vojenství.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy ekonomického zaměření, vysoké školy humanitního směru, částečně přírodovědně a technicky orientované vysoké školy, částečně pedagogické a lékařské vysoké školy, vojenské vysoké školy, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Vysoké školy ekonomické v Praze - Centra informačních a knihovnických služeb, Knihovny Akademie věd České republiky, Centrální katolické knihovny.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu politika, politologie, církevní politika, vnitropolitický vývoj, politické mechanismy, kolonizace a migrace, mezinárodní vztahy, řízení státu, veřejná správa, správa veřejných financí, vojenství obecně (32 až 325, 327 až 328, 35 až 354, 355/359). Ostatní obory - vojenská služba a jednotlivé druhy vojsk (356 až 359) jen okrajově.


16 PRÁVO

Cíl:  3c pokročilá studijní úroveň - fondy obsahující tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům, které jsou nezbytné pro systematické komplexní studium oboru (magisterská úroveň nebo specializované potřeby ostatních uživatelů).

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: zásada doplňování díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla není striktně dodržována, ve větší míře se doplňují překlady díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka; jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný přísný výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení, ale s akcentem na teritoria Evropy a Ameriky.

Stáří: v zásadě současná produkce; omezeně retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, seriály se retrospektivně doplňují zcela výjimečně.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jiným hlavním oborům (zejména k oboru ekonomické vědy a obchod; filozofie a náboženství; historie; politické vědy; sociologie; psychologie; přírodní vědy - ekologie a ochrana životního prostředí) zabývají studiem právních systémů, jednotlivých druhů práva, soudnictvím a zákonodárstvím. V některých aspektech souvisí se všemi obory lidské činnosti a běžným životem každého občana.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy právnického, ekonomického a humanitního zaměření, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Vysoké školy ekonomické v Praze - Centra informačních a knihovnických služeb, Knihovny Akademie věd České republiky, Centrální katolické knihovny.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu. Hraniční a mezioborová díla jsou doplňována z hlediska oboru s vyšší akviziční úrovní.

17 PSYCHOLOGIE

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru biologické vědy; filozofie a náboženství; antropologie; lingvistika; lékařství; ekonomické vědy; politické vědy; právo; sociologie; výchova a vzdělávání; tělesná výchova a sport; umění všeho druhu) zabývají zákonitostmi, vznikem, vývojem, funkcí a proměnou psychiky, psychickými jevy a procesy. Jako výrazně interdisciplinární obor v mnoha aspektech souvisí se všemi obory lidské činnosti a lidského poznávání.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy humanitního, lékařského a pedagogického směru, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Státní pedagogické knihovny Komenského, Knihovny Akademie věd České republiky, Národní lékařské knihovny.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.


18 SOCIOLOGIE

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vztahy - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru antropologie, historie; filozofie a náboženství; jazyk, lingvistika a literatura; psychologie; lékařství; právo; ekonomie; politika; umění všeho druhu; geografie) zabývají studiem struktury a fungování společnosti, studiem společenských vztahů a struktur, společenských jevů a procesů. Jako výrazně interdisciplinární obor v mnoha aspektech souvisí se všemi obory lidské činnosti a lidského poznávání.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy humanitního, právnického, ekonomického, pedagogického a lékařského zaměření, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Vysoké školy ekonomické v Praze - Centra informačních a knihovnických služeb, Státní pedagogické knihovny Komenského.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

19 TECHNIKA. TECHNOLOGIE. INŽENÝRSTVÍ

Cíl:  2a základní informační úroveň (úvodní) - limitované fondy obsahující tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k limitovaným vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům, které jsou dostačující pro základní poznání a základní orientaci v oboru.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: zásada doplňování díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla není dodržována, ve velké většině se doplňují překlady díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka; jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný velmi přísný výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení.

Stáří: v zásadě současná produkce; výjimečně retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání; seriály se retrospektivně doplňují zcela výjimečně.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se zabývají pouze základním a orientačním studiem oboru. Vazba na jiné obory není sledována.

Okruh uživatelů - blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Státní technické knihovny, Knihovny Akademie věd České republiky, Vysoké školy ekonomické v Praze - Centra informačních a knihovnických služeb.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: všeobecně technika (62), domácí hospodářství (64), chemický průmysl a technologie (66), řemesla a různá odvětví průmyslu a řemesel (67, 68), stavebnictví (69). Hraniční a mezioborová díla jsou doplňována z hlediska oboru s vyšší akviziční úrovní.

20 TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT. REKREACE

Cíl:  2a základní informační úroveň (úvodní) - limitované fondy obsahující tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k limitovaným vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům, které jsou dostačující pro základní poznání a základní orientaci v oboru.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: zásada doplňování díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla není dodržována, ve velké většině se doplňují překlady díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka; jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný velmi přísný výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení.

Stáří: v zásadě současná produkce; výjimečně retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání; seriály se retrospektivně doplňují zcela výjimečně.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se zabývají pouze základním a orientačním studiem oboru. Vazba na jiné obory není sledována.

Okruh uživatelů - blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Státní pedagogické knihovny Komenského, Knihovny Národního muzea.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: zdraví a hygiena volného času, rekreace a spánku (613.7), rekreace, zábavy, hry, sport obecně (79), sport, hry, tělesná cvičení (796). Ostatní obory jen okrajově. Hraniční a mezioborová díla jsou doplňována z hlediska oboru s vyšší akviziční úrovní.

21 UMĚNÍ A ARCHITEKTURA, MUZEOLOGIE

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru antropologie; historie; filozofie a náboženství; literatura; sociologie; geografie; přírodní vědy - ekologie a ochrana životního prostředí; zemědělství - plánování krajiny, parky, zahrady; ostatní druhy umění; v některých aspektech technika a technologie, ekonomie) zabývají studiem teorie umění, muzeologií, uměleckými a architektonickými památkami, územním a regionálním plánováním a tvorbou krajiny, architekturou, výtvarným uměním, uměleckými řemesly, fotografií.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy uměleckého zaměření, vysoké školy humanitního, přírodovědného, technického a zemědělského směru, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu, muzea, galerie a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Národního muzea, Knihovny Akademie věd České republiky, Státní technické knihovny, Ústavu zemědělských a potravinářských informací - Ústřední zemědělské knihovny.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

22 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl:  4 vědecká úroveň - fondy obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: v zásadě se doplňují díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla, v případě klasických a stěžejních děl v disciplíně lze doplnit i překladem díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka (zejména tehdy, není-li k dispozici překlad díla do češtiny); jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný rozsáhlý výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení (hledisko významu díla pro obor ve světovém a regionálním kontextu).

Stáří: v zásadě současná produkce; retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání, příp. vzácná vydání, mimořádně významné tituly seriálů.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru psychologie; sociologie) zabývají studiem výchovně vzdělávacích systémů, jevů a procesů.

Okruh uživatelů - zejména pedagogické vysoké školy, vysoké školy humanitního zaměření, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Státní pedagogické knihovny Komenského, Knihovny Akademie věd České republiky.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu s výjimkou učebních programů, učebních osnov a studijních plánů (371.214).

23 VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Cíl:  3a základní studijní úroveň - fondy obsahující tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům, které jsou nezbytné pro systematické primární studium oboru (nižší bakalářská úroveň nebo specializované potřeby ostatních uživatelů).

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: : zásada doplňování díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla není striktně dodržována, ve větší míře se doplňují překlady díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka; jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný přísný výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení.

Stáří: v zásadě současná produkce; omezeně retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání; seriály se retrospektivně doplňují zcela výjimečně.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se na nižší úrovni vysokoškolského studia primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru zabývají studiem informačních systémů a informačních technologií vč. praktické aplikace znalostí. Z hlediska pořádání a prezentace informací má souvislost se všemi obory lidské činnosti a poznání.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy technického zaměření, vysoké školy obecně, specializovaná pracoviště a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Státní technické knihovny, Knihovny Akademie věd České republiky.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu. Hraniční a mezioborová díla jsou doplňována z hlediska oboru s vyšší akviziční úrovní.

24 ZEMĚDĚLSTVÍ

Cíl:  2a základní informační úroveň (úvodní) - limitované fondy obsahující tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k limitovaným vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům, které jsou dostačující pro základní poznání a základní orientaci v oboru.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: zásada doplňování díla v jazyce originálu díla nebo v jazyce originálního vydání díla není dodržována, ve velké většině se doplňují překlady díla do světového jazyka nebo jinak běžného jazyka; jsou zohledněny jazyky stávajících a nově se etablujících národnostních menšin.

Země: kvalifikovaný velmi přísný výběr z celosvětové produkce bez teritoriálního omezení.

Stáří: v zásadě současná produkce; výjimečně retrospektivně speciální nebo klasická a stěžejní díla z oboru, není-li dosažitelné nové vydání; seriály se retrospektivně doplňují zcela výjimečně.

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se zabývají pouze základním a orientačním studiem oboru. Vazba na jiné obory není sledována.

Okruh uživatelů - blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky - zejména fondy Ústavu zemědělských a potravinářských informací - Ústřední zemědělské knihovny.

Další informace:

Zejména u tištěných děl se doplňují v dosažitelné úplnosti patriotika resp. zahraniční bohemika (autorská, jazyková, tematická). V rámci zahraničních bohemik se retrospektivně doplňuje i produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR). Zvláštní postavení mají chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně, která se doplňují retrospektivně jako součást tehdejší domácí produkce (toto ustanovení se nevztahuje na tehdejší zahraniční slovacika).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: plánování krajiny, parky, zahrady (712), ostatní všeobecně. Hraniční a mezioborová díla jsou doplňována z hlediska oboru s vyšší akviziční úrovní.

 


Edita Lichtenbergová | English version | Úvod | Na začátek stránky
[Váš prohlížeč nepodporuje plně standard css2 nabo DHTML (DOM). Proto vaše zobrazení nebude obsahovat grafické prvky. Pro plnou grafiku si nainstalujte novější verzi vašeho oblíbeného prohlížeče.]