Stránky Národní Knihovny v Praze

Národní konzervační fond

Strategie budování fondu

Strategie budování fondu v jednotlivých předmětových kategoriích je přehledně vyjádřena tabulkou, podrobně je specifikována v dalším textu. Poklepáním na jednotlivé předmětové kategorie získáte podrobné informace o strategii budování fondu, poklepáním na kódy úrovně fondu podle konspektu a kódy jazyků se dostanete k popisu jejich významu.

Tabulka:

  Národní konzervační fond - domácí dokumenty     
  GL=strategie budování fondu (co bychom měli doplňovat)    
  L=jazyk    
Číslo/obsah Název předmětové kategorie GL L
1 Antropologie, etnografie 5 P
2 Biologické vědy 5 P
3 Divadlo, film, tanec 5 P
4 Ekonomické vědy. Obchod 5 P
5 Filozofie a náboženství 5 P
6 Fyzika a příbuzné vědy 5 P
7 Geografie. Geologie. Vědy o zemi 5 P
8 Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie 5 P
9 Hudba 5 P
10 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 5 P
11 Jazyk, lingvistika a literatura 5 P
12 Knihovnictví a informatika - všeobecné, referenční literatura 5 P
13 Matematika 5 P
14 Lékařství 5 P
15 Politické vědy 5 P
16 Právo 5 P
17 Psychologie 5 P
18 Sociologie 5 P
19 Technika, technologie, inženýrství 5 P
20 Tělesná výchova a sport. Rekreace 5 P
21 Umění, architektura, muzeologie 5 P
22 Výchova a vzdělávání 5 P
23 Výpočetní technika 5 P
24 Zemědělství 5 P

Domácí dokumenty

Všechny předmětové kategorie:

Cíl: 5 úplná (vyčerpávající) úroveň - tvorba části národního konzervačního fondu obsahující v dosažitelné úplnosti domácí produkci bez ohledu na předmětové kategorie. Fond je budován především na základě úplného povinného výtisku neperiodických publikací a povinného výtisku tištěného periodického tisku.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující (reálně převažuje čeština).

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1901.

Druhy dokumentů: veškeré dokumenty, které jsou podle platné legislativy předmětem povinného výtisku (v současné době knihy, seriály, kartografické dokumenty, grafika, hudebniny, zvukové záznamy, smíšené dokumenty, elektronické zdroje na hmotných nosičích, mikrodokumenty). Z jiných zdrojů se retrospektivně doplňují chybějící díla, chybějící tituly a čísla periodik a příp. dokumenty, které nejsou předmětem povinného výtisku (např. normy, videokazety, propagační publikace, nová elektronická média, periodický tisk vydávaný na elektronických hmotných nosičích).

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží uživatelům jen v těch výjimečných případech, kdy je žádané dílo prokazatelně nedosažitelné jiným způsobem.

Okruh uživatelů - nespecifikovaný okruh výjimečných uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Příslušné sbírky nebo příslušné části sbírek - viz fondy knihoven s právem úplného a regionálního povinného výtisku.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a chybějící slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (viz národní konzervační fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce, drobné a komerční tisky vč. firemní literatury, ceniny, plastické a nástěnné mapy, trojrozměrné objekty, filmy, počítačové programy, slepecké tisky.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.


Edita Lichtenbergová | English version | Úvod | Na začátek stránky
[Váš prohlížeč nepodporuje plně standard css2 nabo DHTML (DOM). Proto vaše zobrazení nebude obsahovat grafické prvky. Pro plnou grafiku si nainstalujte novější verzi vašeho oblíbeného prohlížeče.]