Stránky Národní Knihovny v Praze

Univerzální knihovní fond

Hodnocení fondu

Hodnocení fondu bylo vytvořeno s použitím metody konspektu a obsahuje tabulku. V rámci jednotlivých předmětových kategorií je hodnocen současný stav fondu, je zde vyjádřena strategie budování fondu s ohledem na poslání instituce i současná akviziční politika, která vychází ze strategie budování fondu, ale je transformací tohoto cíle do podmínek daných finančními prostředky na doplňování fondů. Poklepáním na jednotlivé kódy úrovně fondu podle konspektu a kódy jazyků se dostanete k popisu jejich významu.

Tabulka:

Univerzální knihovní fond - domácí dokumenty A (konzervační exemplář)
CL = současný stav fondu (co už máme)
AC = akviziční politika (co doplňujeme)
GL = strategie budování fondu
L = jazyk
PC = ochrana fondu
Číslo/obsah Název předmětové kategorie CL AC GL L PC
1 Antropologie 3c 5 5 P 5
2 Biologické vědy 3c 5 5 P 5
3 Divadlo, film, tanec 3c 5 5 P 5
4 Ekonomické vědy. Obchod 3c 5 5 P 5
5 Filozofie a náboženství 3c 5 5 P 5
6 Fyzika a příbuzné vědy 3c 5 5 P 5
7 Geografie. Geologie. Vědy o zemi 3c 5 5 P 5
8 Historie a pomocné historické vědy 3c 5 5 P 5
9 Hudba 3c 5 5 P 5
10 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 3c 5 5 P 5
11 Jazyk, lingvistika a literatura 3c 5 5 P 5
12 Knihovnictví a informatika - všeobecné, referenční literatura 3c 5 5 P 5
13 Matematika 3c 5 5 P 5
14 Lékařství 3c 5 5 P 5
15 Politické vědy 3c 5 5 P 5
16 Právo 3c 5 5 P 5
17 Psychologie 3c 5 5 P 5
18 Sociologie 3c 5 5 P 5
19 Technika. Technologie. Inženýrství 3c 5 5 P 5
20 Tělesná výchova a sport. Rekreace 3c 5 5 P 5
21 Umění a architektura, muzeologie 3c 5 5 P 5
22 Výchova a vzdělávání 3c 5 5 P 5
23 Výpočetní technika 3c 5 5 P 5
24 Zemědělství 3c 5 5 P 5

Edita Lichtenbergová | English version | Úvod | Na začátek stránky
[Váš prohlížeč nepodporuje plně standard css2 nabo DHTML (DOM). Proto vaše zobrazení nebude obsahovat grafické prvky. Pro plnou grafiku si nainstalujte novější verzi vašeho oblíbeného prohlížeče.]