Stránky Národní Knihovny v Praze

Univerzální knihovní fond

Hodnocení fondu

Hodnocení fondu bylo vytvořeno s použitím metody konspektu a obsahuje tabulku, její grafické vyjádření a komentář. V rámci jednotlivých předmětových kategorií je hodnocen současný stav fondu, je zde vyjádřena strategie budování fondu s ohledem na poslání instituce i současná akviziční politika, která vychází ze strategie budování fondu, ale je transformací tohoto cíle do podmínek daných finančními prostředky na doplňování fondů. Poklepáním na jednotlivé kódy úrovně fondu podle konspektu a kódy jazyků se dostanete k popisu jejich významu.

Tabulka:

  Univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty        
  CL=současný stav fondu (co už máme)        
  AC=akviziční politika (co doplňujeme)        
  GL=strategie budování fondu (co bychom měli doplňovat)        
  L=jazyk        
Číslo/obsah Název předmětové kategorie CL AC GL L
1 Antropologie, etnografie 3a 2b 4 W
2 Biologické vědy 3b 3b 4 W
3 Divadlo, film, tanec 2b 2a 4 W
4 Ekonomické vědy. Obchod 2b 1b 3b W
5 Filozofie a náboženství 4 3b 4 W
6 Fyzika a příbuzné vědy 3b 2b 4 W
7 Geografie. Geologie. Vědy o zemi 3b 2b 4 W
8 Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie 3c 2b 4 W
9 Hudba 3c 3b 4 W
10 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 2b 2b 4 W
11 Jazyk, lingvistika a literatura 4 3b 4 W
12 Knihovnictví a informatika - všeobecné, referenční literatura 3c 3c 4 W
13 Matematika 2b 2b 4 W
14 Lékařství 2b 1b 2a S
15 Politické vědy 4 3c 4 W
16 Právo 3a 1b 3c W
17 Psychologie 2b 2b 4 W
18 Sociologie 2b 2b 4 W
19 Technika, technologie, inženýrství 1b 1a 2a W
20 Tělesná výchova a sport. Rekreace 1a 1a 2a S
21 Umění, architektura, muzeologie 3b 2b 4 W
22 Výchova a vzdělávání 2b 2b 4 W
23 Výpočetní technika 1a 1a 3a S
24 Zemědělství 2a 1a 2a S

 Graf

Graf

Komentář

Tabulka i graf jasně vypovídají o tom, že chronický nedostatek finančních prostředků na doplňování zahraničních dokumentů neumožňují NK plnit její poslání. Nedostatek nově vydávané zahraniční literatury ve fondech NK má s ohledem na její unikátní postavení negativní dopad na úroveň výzkumu, vývoje a vzdělanosti v naší zemi. Vznikající těžko nahraditelné  mezery ve fondu zahraničních dokumentů NK snižují jeho celkovou hodnotu.

 


Edita Lichtenbergová | English version | Úvod | Na začátek stránky
[Váš prohlížeč nepodporuje plně standard css2 nabo DHTML (DOM). Proto vaše zobrazení nebude obsahovat grafické prvky. Pro plnou grafiku si nainstalujte novější verzi vašeho oblíbeného prohlížeče.]