Stránky Národní Knihovny v Praze

Univerzální knihovní fond

Strategie budování fondu

Strategie budování fondu v jednotlivých předmětových kategoriích je přehledně vyjádřena tabulkou, podrobně je specifikována v dalším textu. V rámci jednotlivých předmětových kategorií je hodnocen současný stav fondu, je zde vyjádřena strategie budování fondu s ohledem na poslání instituce i současná akviziční politika, která vychází ze strategie budování fondu, ale je transformací tohoto cíle do podmínek daných finančními prostředky na doplňování fondů. Poklepáním na jednotlivé kódy úrovně fondu podle konspektu a kódy jazyků se dostanete k popisu jejich významu.

Tabulka:

Univerzální knihovní fond - domácí dokumenty B (další exempláře)
GL = strategie budování fondu
L = jazyk
Číslo/obsah Název předmětové kategorie GL L
1 Antropologie 4 P
2 Biologické vědy 4 P
3 Divadlo, film, tanec 4 P
4 Ekonomické vědy. Obchod 3b P
5 Filozofie a náboženství 4 P
6 Fyzika a příbuzné vědy 4 P
7 Geografie. Geologie. Vědy o zemi 4 P
8 Historie a pomocné historické vědy 4 P
9 Hudba 4 P
10 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 4 P
11 Jazyk, lingvistika a literatura 4 P
12 Knihovnictví a informatika - všeobecné, referenční literatura 4 P
13 Matematika 4 P
14 Lékařství 2a P
15 Politické vědy 4 P
16 Právo 3c P
17 Psychologie 4 P
18 Sociologie 4 P
19 Technika. Technologie. Inženýrství 2a P
20 Tělesná výchova a sport. Rekreace 2a P
21 Umění a architektura, muzeologie 4 P
22 Výchova a vzdělávání 4 P
23 Výpočetní technika 3a P
24 Zemědělství 2a P

Domácí dokumenty B

Předmětová kategorie:

1. ANTROPOLOGIE

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):
Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.
Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).
Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru historie; filozofie a náboženství; sociologie; jazyk, lingvistika a literatura; umění a architektura; hudba; divadlo, film, tanec; v některých aspektech biologie, geografie, psychologie, právo, politické vědy) zabývají studiem sociologie kultury, studiem kultury a způsobu života národů, národností a etnických skupin.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy humanitního směru, umělecké vysoké školy, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Národního muzea, Knihovny Akademie věd České republiky, Centrální katolické knihovny.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

2. BIOLOGICKÉ VĚDY

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru chemie; lékařství; psychologie; zemědělství; v některých aspektech politické vědy, právo, ekonomie, geografie, technika a technologie) zabývají studiem biologických systémů, jevů a procesů včetně ekologie, ochrany životního prostředí a problematikou znečištění a poškození životního prostředí.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy přírodovědeckého, lékařského, farmaceutického, zemědělského a veterinárního zaměření, ústavy Akademie věd, specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu, ekologické iniciativy a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Národní lékařské knihovny, Státní pedagogické knihovny Komenského, Ústavu zemědělských a potravinářských informací - Ústřední zemědělské knihovny, Státní technické knihovny, Knihovny Národního muzea, Vysoké školy ekonomické v Praze - Centra informačních a knihovnických služeb.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

3. DIVADLO, FILM, TANEC

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru antropologie; historie; hudba; literatura; umění a architektura; filozofie a náboženství; psychologie; sociologie) zabývají studiem, tvorbou a provozováním divadelního, filmového a tanečního umění.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy uměleckého zaměření, vysoké školy humanitního směru, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Knihovny Národního muzea.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

4. EKONOMICKÉ VĚDY. OBCHOD

Cíl: 3b střední studijní úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů (tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nezbytných pro systematické specializované studium oboru (bakalářská úroveň nebo specializované potřeby ostatních uživatelů).

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný přísný výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se na vyšší vysokoškolské úrovni primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru právo; politické vědy; sociologie; technika, technologie, inženýrství; zemědělství - plánování krajiny; biologické vědy - ekologie; umění a architektura - územní plánování; historie; v některých aspektech lékařství, psychologie, geografie) zabývají studiem ekonomických systémů, struktur, jevů a procesů vč. statistiky, studiem organizace a řízení jednotlivých odvětví ekonomiky, obchodu a dopravy vč. řízení na úrovni podniků a organizací.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy ekonomického a technického směru, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Vysoké školy ekonomické v Praze - Centra informačních a knihovnických služeb, Knihovny Akademie věd České republiky, Státní technické knihovny.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu statistika, ekonomie a ekonomické teorie, práce, finance, hospodářství a ekonomika, pojišťovnictví, obchod, public relations a reklama (311 až 339, 659); ostatní obory - pošta, telekomunikace, doprava, řízení průmyslu, obchodu a spojů, řízení podniku a vedení kanceláře, účetnictví (65 až 658) jen okrajově. Hraniční a mezioborová díla jsou doplňována z hlediska oboru s vyšší akviziční úrovní.

5. FILOZOFIE A NÁBOŽENSTVÍ

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru antropologie; historie; sociologie; jazyk, lingvistika a literatura; hudba; divadlo, film, tanec; psychologie; umění a architektura; právo; politické vědy; v některých aspektech přírodní vědy, geografie, lékařství, tělesná výchova a sporty) zabývají studiem dějin filozofie, filozofických teorií a systémů, studiem teologie a náboženství.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy humanitního směru, umělecké vysoké školy, teologické vysoké školy, přírodovědecké a lékařské fakulty, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu, církve a církevní zařízení a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Knihovny Národního muzea, Národní lékařské knihovny, Státní pedagogické knihovny Komenského, Centrální katolické knihovny.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

 

6. FYZIKA A PŘÍBUZNÉ VĚDY

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru matematika; geografie, geologie a vědy o zemi; chemie; biologie; v některých aspektech technika a technologie) zabývají studiem teoretické, experimentální a aplikované fyziky a příbuzných věd - astronomie, astrofyzika, geodézie, metrologie.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy přírodovědeckého a matematického zaměření, technické vysoké školy, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Státní technické knihovny, Knihovny Národního muzea.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

 

7. GEOGRAFIE. GEOLOGIE. VĚDY O ZEMI

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru matematika; fyzika a příbuzné vědy; chemie; biologie; v některých aspektech zemědělství, technika a technologie, ekonomie, sociologie, psychologie, jazyk, lingvistika a literatura, lékařství, historie, antropologie, filozofie a náboženství, právo, politika, všechny druhy umění, sport a rekreace) zabývají studiem fyzikálních a chemických dějů, jevů a procesů probíhajících na Zemi a v atmosféře, studiem vědeckých disciplin zabývajících se krajinnou sférou a územním rozložením různých geografických jevů, otázkami turistiky a cestování. Geografie jako komplexní geověda souvisí se všemi obory přírodních, společenských a technických věd.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy přírodovědeckého a matematického zaměření, technické vysoké školy, částečně humanitně, ekonomicky a umělecky orientované vysoké školy, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Státní technické knihovny, Knihovny Národního muzea, Vysoké školy ekonomické v Praze - Centra informačních a knihovnických služeb, Ústavu zemědělských a potravinářských informací - Ústřední zemědělské knihovny, Národní lékařské knihovny.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

8. HISTORIE A POMOCNÉ HISTORICKÉ VĚDY

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru antropologie; divadlo, film, tanec; filozofie a náboženství; hudba; jazyk, lingvistika a literatura; právo; politika; geografie; psychologie; sociologie; umění a architektura; v některých aspektech přírodní vědy, lékařství, ekonomie, sport, technika a technologie, zemědělství) zabývají studiem procesu lidských dějin a jeho jednotlivých konkrétních stránek. Souvislost se všemi obory lidské činnosti a poznání.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy humanitního zaměření a vysoké školy obecně, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy nebo specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Knihovny Národního muzea, Centrální katolické knihovny.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

9. HUDBA

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, audio-vizuální dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, hudebniny (zpěvníky, notové materiály, partitury).

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru antropologie; historie; divadlo, film, tanec; filozofie a náboženství; literatura; v některých aspektech technika a technologie ) zabývají studiem hudební teorie, muzikologie, hudebních forem a dějinami hudby, studiem nebo provozováním a tvorbou jednotlivých druhů hudby a hudbou pro jednotlivé nástroje.

Okruh uživatelů - zejména umělecké vysoké školy, vysoké školy humanitního směru, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a samostatná specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Národního muzea, Knihovny Akademie věd České republiky.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

10. CHEMIE. KRYSTALOGRAFIE. MINERALOGICKÉ VĚDY

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru matematika; geografie, geologie a vědy o zemi; chemie; biologie; lékařství; zemědělství; v některých aspektech technika a technologie) zabývají studiem teoretické, experimentální a aplikované chemie, krystalografie a mineralogie.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy přírodovědeckého, matematického, lékařského a zemědělského zaměření, technické vysoké školy, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Knihovny Národního muzea, Národní lékařské knihovny, Ústavu zemědělských a potravinářských informací - Ústřední zemědělské knihovny, Státní technické knihovny.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

11. JAZYK, LINGVISTIKA A LITERATURA

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vztahy - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru antropologie; divadlo, film, tanec; filozofie a náboženství; historie; hudba; matematika; psychologie; sociologie; umění a architektura; geografie) zabývají studiem jednotlivých jazyků, vědou o jazyce a jejími vazbami s jinými vědními obory, studiem jednotlivých literatur, literární vědou, literární kritikou. Z hlediska běžného studia jazyků má souvislost se všemi obory lidské činnosti.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy humanitního směru, umělecké vysoké školy, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Knihovny Národního muzea, Státní pedagogické knihovny Komenského, Centrální katolické knihovny.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

Beletrie a dětská literatura má samostatně stanovenou úroveň doplňování.

BELETRIE - max. úroveň 3. Zdrojová, studijní úroveň.

DĚTSKÁ LITERATURA - max. úroveň 3. Zdrojová, studijní úroveň.

12. KNIHOVNICTVÍ A INFORMATIKA - VŠEOBECNÉ, REFERENČNÍ LITERATURA

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (obecně ke všem oborům) zabývají studiem teoretických a aplikovaných systémů pořádání, uchovávání a poskytování informací a poznatků ze všech oborů lidské činnosti, dále funkcí a druhy institucí a nástrojů, které tyto procesy garantují.

Okruh uživatelů - zejména Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, vysoké školy humanitního zaměření, vysoké školy, které pořádají v rámci studia kurz knihovnictví a informatiky a vysoké školy obecně, specializovaná pracoviště a blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

13. MATEMATIKA

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru ekonomie; fyzika a příbuzné vědy; geografie, geologie, vědy o zemi; chemie; filozofie; lingvistika; psychologie; sociologie; technika, technologie; architektura; informatika a výpočetní technika) zabývají studiem teoretické a aplikované matematiky.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy přírodovědeckého a matematického zaměření, technické vysoké školy, ekonomické vysoké školy, částečně vysoké školy humanitního zaměření, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Státní technické knihovny, Vysoké školy ekonomické v Praze - Centra informačních a knihovnických služeb.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

 

14. LÉKAŘSTVÍ

Cíl: 2a základní informační úroveň (úvodní) - tvorba limitované části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů (tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k limitovaným vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) dostačujících pro základní poznání a základní orientaci v oboru.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný velmi přísný výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se zabývají pouze základním a orientačním studiem oboru. Vazba na jiné obory není sledována.

Okruh uživatelů - blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Národní lékařské knihovny, Knihovny Akademie věd České republiky.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu. Hraniční a mezioborová díla jsou doplňována z hlediska oboru s vyšší akviziční úrovní.

15. POLITICKÉ VĚDY

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru ekonomické vědy a obchod; historie; filozofie a náboženství; právo; historie; sociologie; v některých aspektech přírodní vědy - ekologie, ochrana životního prostředí, využívání přírodních zdrojů, geografie, technika a technologie, dále kultura, školství, zdravotnictví) studiem politických systémů a teorií, politikou a politologií, vnitropolitickým vývojem jednotlivých zemí a států, otázkami veřejné správy, řízení státu, vojenství.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy ekonomického zaměření, vysoké školy humanitního směru, částečně přírodovědně a technicky orientované vysoké školy, částečně pedagogické a lékařské vysoké školy, vojenské vysoké školy, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Vysoké školy ekonomické v Praze - Centra informačních a knihovnických služeb, Knihovny Akademie věd České republiky, Centrální katolické knihovny.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu politika, politologie, církevní politika, vnitropolitický vývoj, politické mechanismy, kolonizace a migrace, mezinárodní vztahy, řízení státu, veřejná správa, správa veřejných financí, vojenství obecně (32 až 325, 327 až 328, 35 až 354, 355/359). Ostatní obory - vojenská služba a jednotlivé druhy vojsk (356 až 359) jen okrajově.

16. PRÁVO

Cíl: 3c pokročilá studijní úroveň - fondy obsahující další exempláře domácích dokumentů (tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nezbytných pro systematické komplexní studium oboru (magisterská úroveň nebo specializované potřeby ostatních uživatelů).

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný přísný výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jiným hlavním oborům (zejména k oboru ekonomické vědy a obchod; filozofie a náboženství; historie; politické vědy; sociologie; psychologie; přírodní vědy - ekologie a ochrana životního prostředí) zabývají studiem právních systémů, jednotlivých druhů práva, soudnictvím a zákonodárstvím. V některých aspektech souvisí se všemi obory lidské činnosti a běžným životem každého občana.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy právnického, ekonomického a humanitního zaměření, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Vysoké školy ekonomické v Praze - Centra informačních a knihovnických služeb, Knihovny Akademie věd České republiky, Centrální katolické knihovny.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu. Hraniční a mezioborová díla jsou doplňována z hlediska oboru s vyšší akviziční úrovní.

17. PSYCHOLOGIE

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru biologické vědy; filozofie a náboženství; antropologie; lingvistika; lékařství; ekonomické vědy; politické vědy; právo; sociologie; výchova a vzdělávání; tělesná výchova a sport; umění všeho druhu) zabývají zákonitostmi, vznikem, vývojem, funkcí a proměnou psychiky, psychickými jevy a procesy. Jako výrazně interdisciplinární obor v mnoha aspektech souvisí se všemi obory lidské činnosti a lidského poznávání.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy humanitního, lékařského a pedagogického směru, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Státní pedagogické knihovny Komenského, Knihovny Akademie věd České republiky, Národní lékařské knihovny.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

 

18. SOCIOLOGIE

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vztahy - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru antropologie, historie; filozofie a náboženství; jazyk, lingvistika a literatura; psychologie; lékařství; právo; ekonomie; politika; umění všeho druhu; geografie) zabývají studiem struktury a fungování společnosti, studiem společenských vztahů a struktur, společenských jevů a procesů. Jako výrazně interdisciplinární obor v mnoha aspektech souvisí se všemi obory lidské činnosti a lidského poznávání.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy humanitního, právnického, ekonomického, pedagogického a lékařského zaměření, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Akademie věd České republiky, Vysoké školy ekonomické v Praze - Centra informačních a knihovnických služeb, Státní pedagogické knihovny Komenského.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

 

19. TECHNIKA. TECHNOLOGIE. INŽENÝRSTVÍ

Cíl: 2a základní informační úroveň (úvodní) - tvorba limitované části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů (tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k limitovaným vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) dostačujících pro základní poznání a základní orientaci v oboru.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný velmi přísný výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se zabývají pouze základním a orientačním studiem oboru. Vazba na jiné obory není sledována.

Okruh uživatelů - blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Státní technické knihovny, Knihovny Akademie věd České republiky, Vysoké školy ekonomické v Praze - Centra informačních a knihovnických služeb.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: všeobecně technika (62), domácí hospodářství (64), chemický průmysl a technologie (66), řemesla a různá odvětví průmyslu a řemesel (67, 68), stavebnictví (69). Hraniční a mezioborová díla jsou doplňována z hlediska oboru s vyšší akviziční úrovní.

20. TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT. REKREACE

Cíl: 2a základní informační úroveň (úvodní) - tvorba limitované části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů (tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k limitovaným vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) dostačujících pro základní poznání a základní orientaci v oboru.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný velmi přísný výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se zabývají pouze základním a orientačním studiem oboru. Vazba na jiné obory není sledována.

Okruh uživatelů - blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Státní pedagogické knihovny Komenského, Knihovny Národního muzea.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: zdraví a hygiena volného času, rekreace a spánku (613.7), rekreace, zábavy, hry, sport obecně (79), sport, hry, tělesná cvičení (796). Ostatní obory jen okrajově. Hraniční a mezioborová díla jsou doplňována z hlediska oboru s vyšší akviziční úrovní.

21. UMĚNÍ A ARCHITEKTURA, MUZEOLOGIE

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru antropologie; historie; filozofie a náboženství; literatura; sociologie; geografie; přírodní vědy - ekologie a ochrana životního prostředí; zemědělství - plánování krajiny, parky, zahrady; ostatní druhy umění; v některých aspektech technika a technologie, ekonomie) zabývají studiem teorie umění, muzeologií, uměleckými a architektonickými památkami, územním a regionálním plánováním a tvorbou krajiny, architekturou, výtvarným uměním, uměleckými řemesly, fotografií.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy uměleckého zaměření, vysoké školy humanitního, přírodovědného, technického a zemědělského směru, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu, muzea, galerie a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Knihovny Národního muzea, Knihovny Akademie věd České republiky, Státní technické knihovny, Ústavu zemědělských a potravinářských informací - Ústřední zemědělské knihovny.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu.

22. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl: 4 vědecká úroveň - tvorba části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů

(důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutných pro doktorandské studium a nezávislý výzkum.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný rozsáhlý výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména k oboru psychologie; sociologie) zabývají studiem výchovně vzdělávacích systémů, jevů a procesů.

Okruh uživatelů - zejména pedagogické vysoké školy, vysoké školy humanitního zaměření, ústavy Akademie věd, samostatné specializované vědecké a výzkumné ústavy a specializovaná pracoviště jiného typu a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Státní pedagogické knihovny Komenského, Knihovny Akademie věd České republiky.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu s výjimkou učebních programů, učebních osnov a studijních plánů (371.214).

23. VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Cíl: 3a základní studijní úroveň - fondy obsahující další exempláře domácích dokumentů (tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nezbytných pro systematické primární studium oboru (nižší bakalářská úroveň nebo specializované potřeby ostatních uživatelů).

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný přísný výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se na nižší úrovni vysokoškolského studia primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru zabývají studiem informačních systémů a informačních technologií vč. praktické aplikace znalostí. Z hlediska pořádání a prezentace informací má souvislost se všemi obory lidské činnosti a poznání.

Okruh uživatelů - zejména vysoké školy technického zaměření, vysoké školy obecně, specializovaná pracoviště a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky nebo oborově příslušné části sbírek - zejména fondy Státní technické knihovny, Knihovny Akademie věd České republiky.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: v plném rozsahu. Hraniční a mezioborová díla jsou doplňována z hlediska oboru s vyšší akviziční úrovní.

24. ZEMĚDĚLSTVÍ

Cíl: 2a základní informační úroveň (úvodní) - tvorba limitované části fondu obsahující další exempláře domácích dokumentů (tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k limitovaným vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) dostačujících pro základní poznání a základní orientaci v oboru.

Pokrytí (jazyky, země, stáří):

Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující.

Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR).

Stáří: díla od roku vydání 1801 (kvalifikovaný velmi přísný výběr).

Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audio-vizuální dokumenty.

Vazba na další instituce:

Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se zabývají pouze základním a orientačním studiem oboru. Vazba na jiné obory není sledována.

Okruh uživatelů - blíže nespecifikovaný okruh uživatelů.

Vazba na další zdroje:

Oborově příslušné sbírky - zejména fondy Ústavu zemědělských a potravinářských informací - Ústřední zemědělské knihovny.

Další informace:

Produkce z historického území ČR, resp. ČSR (tj. z geografického území mimo dnešní ČR) a slovacika z roků vydání 1935 - 1992 včetně se doplňují retrospektivně v rámci doplňování zahraničních dokumentů (univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty).

Nedoplňují se některé typy speciálních dokumentů: vědecké a vysokoškolské kvalifikační práce (disertace), grafika (pohlednice, plakáty, kalendáře apod.), samostatně vydané mapy (pokud nemají zásadní důležitost pro studium disciplíny), drobné a komerční tisky vč. firemní literatury.

V současnosti se nedoplňují vzdálené (síťové) elektronické zdroje; jejich doplňování se předpokládá v blízké budoucnosti po stanovení způsobu a rozsahu doplňování.

V rámci předmětové kategorie jsou akcentovány obory: plánování krajiny, parky, zahrady (712), ostatní všeobecně. Hraniční a mezioborová díla jsou doplňována z hlediska oboru s vyšší akviziční úrovní.


Edita Lichtenbergová | English version | Úvod | Na začátek stránky
[Váš prohlížeč nepodporuje plně standard css2 nabo DHTML (DOM). Proto vaše zobrazení nebude obsahovat grafické prvky. Pro plnou grafiku si nainstalujte novější verzi vašeho oblíbeného prohlížeče.]