Stránky Národní Knihovny v Praze

Národní konzervační fond

Charakteristika fondu

Národní konzervační fond je sbírkou dokumentů domácí a zahraniční provenience s časovým vymezením od r.1901 do současnosti. Má přísně konzervační charakter a dokumenty nejsou běžně přístupné veřejnosti.

Zdrojem doplňování sbírky domácích dokumentů je především povinný výtisk; jeho předmět je stanoven dobově platnými legislativními normami. Dalšími zdroji doplňování jsou nákup a dary dokumentů. Domácí dokumenty jsou doplňovány plošně v celém tematickém a druhovém rozsahu s cílem relativně úplného pokrytí současné i retrospektivní produkce. V rámci sbírky existuje i rozsáhlejší soubor mimořádně získaných dokumentů tzv. samizdatů z období 1969-1989.

Zdrojem doplňování sbírky zahraničních dokumentů je nákup, mezinárodní výměna dokumentů a dary. Doplňování sleduje získávání patriotik, resp. zahraničních bohemik v dosažitelné úplnosti při respektování hlediska autorského (od nás vydané v zahraničí), jazykového (;pro nás vydané v zahraničí) a tematického (o nás vydané v zahraničí). Z hlediska druhů dokumentů tvoří základ této sbírky tištěné dokumenty (knihy, seriály, aj.); nejsou doplňovány dokumenty na netištěných druzích nosičů, které by později vyžadovaly reformátování (elektronické zdroje, audiovizuální dokumenty).


Edita Lichtenbergová | English version | Úvod | Na začátek stránky
[Váš prohlížeč nepodporuje plně standard css2 nabo DHTML (DOM). Proto vaše zobrazení nebude obsahovat grafické prvky. Pro plnou grafiku si nainstalujte novější verzi vašeho oblíbeného prohlížeče.]