Stránky Národní Knihovny v Praze

Univerzální knihovní fond

Charakteristika fondu

Univerzální knihovní fond je sbírkou dokumentů domácí a zahraniční provenience s časovým vymezením od r.1801 do současnosti. Charakter jednotlivých vrstev fondu nebo částí fondu je podřízen dobovému kontextu a návaznému obsahovému, provenienčnímu a typovému vymezení. Kromě toho fond obsahuje sbírku rukopisů, prvotisků a starých tisků (díla do roku vydání 1800 včetně).

Zdrojem doplňování sbírky domácích dokumentů je především povinný výtisk; jeho předmět je stanoven dobově platnými legislativními normami. Dalšími zdroji doplňování jsou nákup a dary dokumentů. Domácí dokumenty jsou doplňovány plošně v celém tematickém a druhovém rozsahu s cílem relativně úplného pokrytí současné i retrospektivní produkce.

Zdrojem doplňování sbírky zahraničních dokumentů je nákup, mezinárodní výměna dokumentů a dary. Doplňování je výběrové, tematicky orientované především na obory společenských věd, přírodních věd, kultury a umění. Ostatní obory, včetně beletrie, jsou zastoupeny v omezenějším rozsahu. Velmi široká je jazyková a provenienční struktura sbírky; obsahuje dokumenty z celosvětové produkce (teritoriální vymezení není striktně dáno) vydané jak v klasických jazycích (latina, řečtina), tak ve světových jazycích nebo jinak běžných jazycích, v méně známých evropských jazycích, v orientálních i v jiných mimoevropských jazycích. Z hlediska druhů dokumentů tvoří základ sbírky tištěné dokumenty (knihy, seriály, aj.), v současnosti se rozšiřuje o doplňování dokumentů na netištěných druzích nosičů (mikrodokumenty, elektronické zdroje, audiovizuální dokumenty aj.). V rámci sbírky existují i rozsáhlejší ucelené soubory dokumentů např. hudebniny, depozitní fond dokumentů organizací systému OSN.


Edita Lichtenbergová | English version | Úvod | Na začátek stránky
[Váš prohlížeč nepodporuje plně standard css2 nabo DHTML (DOM). Proto vaše zobrazení nebude obsahovat grafické prvky. Pro plnou grafiku si nainstalujte novější verzi vašeho oblíbeného prohlížeče.]