Stránky Národní Knihovny v Praze

FONDY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Kódy jazykového pokrytí

Jazykové pokrytí je úzce svázáno s indikátory úrovně fondů. Rozsah fondů v primárním jazyce země a knihovny, stejně tak jako rozsah dalších jazyků ve fondech pomůže určit indikátory úrovně fondu pro každou jeho část. Jazykové pokrytí kvalifikuje a rozšiřuje úroveň fondů. Jako doplněk primárního nebo převažujícího jazyka, pokrytí ostatních jazyků je nezbytné pro fondy na úrovni 3, 4 nebo 5. Všeobecně lze říci, že čím vyšší je úroveň hodnocení, tím bohatší či rozsáhlejší pokrytí dalších jazyků se očekává.

Jazykové indikátory mohou být přidány k indikátorům kvality stavu fondů, akviziční politiky i strategie budování fondů tam, kde je to vhodné.

 

P Primární jazyk země převažuje - málo nebo žádné dokumenty v dalších jazycích
S Zahrnuje vybrané dokumenty v dalších jazycích jako doplněk k dokumentům v jazyce primárním
W Zahrnuje dokumenty v mnoha jazycích
X Fondy jsou převážně v jedné řeči a to jiné než je primární jazyk knihovny a země

I když tyto jazykové indikátory mohou být použity ve většině případů, v některých případech je nutné tento údaj dále přizpůsobit. Země jako Kanada a Nový Zéland mají dva oficiální národní nebo oblastní jazyky. Další země také mohou mít dva hlavní jazyky buď oficiálně nebo neoficiálně. Následující přídavný kód by se měl použít v těchto případech. Směrnice pro správu fondů poslouží k vysvětlení jakýchkoli unikátních jazykových poměrů tak jako pro charakteristiku fondů

 

D Jazyková dualita nebo dva primární jazyky převažují s málo nebo žádným materiálem v dalších řečech

Poznámkové pole se použije k označení jazyka-jazyků obsažených ve fondech vedle jazyka primárního či jazyků duálních. Použití poznámkového pole pro tento účel tak poskytne specifickou informaci k vysvětlení použití jazykového kódu mimo "P" (primární) nebo "D" (duální) a umožní vytvořit seznam všech předmětových kategorií obsahujících dokumenty v jakémkoli jazyce.


Edita Lichtenbergová | English version | Úvod | Na začátek stránky
[Váš prohlížeč nepodporuje plně standard css2 nabo DHTML (DOM). Proto vaše zobrazení nebude obsahovat grafické prvky. Pro plnou grafiku si nainstalujte novější verzi vašeho oblíbeného prohlížeče.]