Stránky Národní Knihovny v Praze

FONDY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

3 STUDIJNÍ ÚROVEŇ NEBOLI ÚROVEŇ PODPORY VÝUKY

Fondy, které poskytují oborové informace systematickým způsobem, ale na úrovni nižší než pro vědecké účely a jsou dostačující pro bakalářská studia a počátek studií magisterských, zahrnují:

Fondy by měly být systematicky zkoumány kvůli aktuálnosti obsažených informací a kvůli jistotě, že nutné a důležité zdroje budou uchovány, včetně výrazného podílu retrospektivních prací.

3a ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ ÚROVEŇ 

Fondy odpovídající šíření a udržování znalostí o primárních tématech oboru zahrnují:

Tyto fondy uspokojí potřeby studentů na bakalářské úrovni a uživatelů, kteří se dále vzdělávají.

3b STŘEDNÍ STUDIJNÍ ÚROVEŇ

Fondy, odpovídající šíření a udržování znalostí o více specializovaných oborech poskytují zevrubnější pokrytí oboru podrobnějšími pracemi, zahrnují:

Tyto fondy slouží studentům v posledních ročnících bakalářského studia.

3c POKROČILÁ STUDIJNÍ ÚROVEŇ

Fondy odpovídající šíření a udržování znalostí o všech aspektech oboru více než na střední studijní úrovni, ale v míře menší, než je potřebná pro doktorandský nebo nezávislý výzkum, zahrnují:

Tyto fondy slouží studentům na magisterské úrovni a speciálním potřebám ostatních uživatelů.


Edita Lichtenbergová | English version | Úvod | Na začátek stránky
[Váš prohlížeč nepodporuje plně standard css2 nabo DHTML (DOM). Proto vaše zobrazení nebude obsahovat grafické prvky. Pro plnou grafiku si nainstalujte novější verzi vašeho oblíbeného prohlížeče.]