Stránky Národní Knihovny v Praze

FONDY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Kódy úrovně fondu

0 NEDOPLŇUJE SE

Knihovna nedoplňuje dokumenty o tomto předmětu

1 MINIMÁLNÍ INFORMAČNÍ ÚROVEŇ

Fondy, které na minimální úrovni uspokojují poptávku po tomto předmětu a obsahují velmi omezenou sbírku všeobecných zdrojů včetně monografií a referenčních děl. Odborné časopisy a podrobné elektronické informační zdroje se ve fondech nevyskytují.

Tyto fondy by měly být často a systematicky zkoumány s ohledem na aktuálnost obsažených informací. Starší vydání doplněných a znovu vydaných prací a tituly obsahující zastaralé informace by měly být vyřazeny. Uchovávány jsou klasické nebo standardní retrospektivní práce.

1a MINIMÁLNÍ INFORMAČNÍ ÚROVEŇ, NEROVNOMĚRNÉ POKRYTÍ 

1b MINIMÁLNÍ INFORMAČNÍ ÚROVEŇ, CÍLENÉ POKRYTÍ 

2 ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ ÚROVEŇ

Fondy, které představují a definují obor, upozorňují na bohatství informací, které jsou k dispozici jinde, a jsou dostačující k uspokojení potřeb uživatelů během prvních dvou let univerzitních studií, zahrnují:

Tyto fondy by měly být často a systematicky zkoumány z hlediska aktuálnosti obsažených informací. Starší vydání doplněných a znovu vydaných prací a tituly obsahující zastaralé informace by měly být vyřazeny. Uchovány jsou klasické nebo standardní retrospektivní práce.

2a ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ ÚROVEŇ, ÚVODNÍ

Limitované fondy úvodních textů a referenčních zdrojů, které zahrnují:

2b ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ ÚROVEŇ, POKROČILÁ

Fondy všeobecných časopisů a širší i obsáhlejší výběr průpravných textů a referenčních zdrojů, které zahrnují:

Tyto fondy jsou dostačující k uspokojení základních informačních potřeb a četby pro potěšení vzdělané veřejnosti nebo studentů během prvních dvou let univerzitních studií.

3 STUDIJNÍ ÚROVEŇ NEBOLI ÚROVEŇ PODPORY VÝUKY

Fondy, které poskytují oborové informace systematickým způsobem, ale na úrovni nižší než pro vědecké účely a jsou dostačující pro bakalářská studia a počátek studií magisterských, zahrnují:

Fondy by měly být systematicky zkoumány kvůli aktuálnosti obsažených informací a kvůli jistotě, že nutné a důležité zdroje budou uchovány, včetně výrazného podílu retrospektivních prací.

3a ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ ÚROVEŇ 

Fondy odpovídající šíření a udržování znalostí o primárních tématech oboru zahrnují:

Tyto fondy uspokojí potřeby studentů na bakalářské úrovni a uživatelů, kteří se dále vzdělávají.

3b STŘEDNÍ STUDIJNÍ ÚROVEŇ

Fondy, odpovídající šíření a udržování znalostí o více specializovaných oborech poskytují zevrubnější pokrytí oboru podrobnějšími pracemi, zahrnují:

Tyto fondy slouží studentům v posledních ročnících bakalářského studia.

3c POKROČILÁ STUDIJNÍ ÚROVEŇ

Fondy odpovídající šíření a udržování znalostí o všech aspektech oboru více než na střední studijní úrovni, ale v míře menší, než je potřebná pro doktorandský nebo nezávislý výzkum, zahrnují:

Tyto fondy slouží studentům na magisterské úrovni a speciálním potřebám ostatních uživatelů.

4 VĚDECKÁ ÚROVEŇ 

Fondy obsahující důležité tištěné zdroje nutné pro doktorandské studium a nezávislý výzkum zahrnují:

Starší dokumenty jsou uchovávány a systematicky restaurovány pro potřeby historického výzkumu.

5 ÚPLNÁ (vyčerpávající) ÚROVEŇ 

Fondy ve specificky vyhraněném oboru, které usilují o to být tak vyčerpávající, jak je to rozumně možné, tzv. "speciální fondy", ve všech příslušných jazycích, zahrnují:

Starší dokumenty jsou uchovávány a systematicky restaurovány pro potřeby historického výzkumu. Fondy na úplné úrovni slouží jako národní nebo mezinárodní zdroje.


Edita Lichtenbergová | English version | Úvod | Na začátek stránky
[Váš prohlížeč nepodporuje plně standard css2 nabo DHTML (DOM). Proto vaše zobrazení nebude obsahovat grafické prvky. Pro plnou grafiku si nainstalujte novější verzi vašeho oblíbeného prohlížeče.]